No Nonsense Consultancy

No Nonsense Consultancy (NNC). Al sinds 1989 bovenop de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers van groot tot klein. Van de magazijnchef en de service engineer tot de accountant en de verkoopleider. Van vakkracht tot general manager. Mensen zijn mensen, en dan gaat het om inlevingsvermogen.

En je moet een interessant netwerk van kandidaten hebben. Daar bouwen wij dus al langer dan 25 jaar aan, en vooral in Zuidoost-Nederland. Want mensen die zeggen de hele wereld, of voor mijn part heel Nederland in kaart te hebben, daar geloof ik niet in.

Werving en selectie, maar soms ook de externe afdeling personeelszaken. Niet voor de administratieve procedures, wel voor een operationele visie. Meehelpen om zaken te doen. Op ad-hoc basis beschikbaar. Dat is voor alle partijen (financieel) interessant. Geen verspilling van kostbare uren, geen verplichtingen inzake arbeidscontracten en een opbouwende anciënniteit van uw eigen personeelsfunctionaris. Dan laat u “de administratie” over aan degenen die daar toch echt het beste in zijn: de afdeling administratie.

En natuurlijk interim management. Wie kan voor drie maanden de afdeling besturen? Waar vind ik een technicus die “even” voor een maand of drie, misschien vier, dat project runt in Dubai? En wie gaat ‘finance’ herstructureren? Om daarna weer (snel) weg te zijn? Ook die mensen weten we te vinden.

Tot besluit is er na 26 jaar een nieuwe activiteit bijgekomen. Zelf(s) niet opgezocht, maar door Relaties gevraagd: Personal Coaching. Op strikt individuele basis. In grote vertrouwelijkheid. Sparringpartner, anderen noemen het ‘klankborden’, in een af en toe helemaal gek geworden wereld, zeker waar het gaat om “mensen”… En dan zijn we bij wijze van spreken 24/7 beschikbaar. Niks agenderen, gewoon bellen.

?????????????????